O nas

Projektowanie mebli Red Wall Kraków

Projektowanie mebla postrzegamy jednoznacznie jako działalność twórczą.
Podstawę procesu projektowania stanowi znajomość programów graficznych,
wiedza i doświadczenie z zakresu materiałoznawstwa, konstrukcji oraz
technologii produkcji. Jednakże niezbędne jest również kreatywne myślenie,
innowacyjne spojrzenie na obiekt codziennego użytku oraz znajomość
bieżących trendów designerskich. Wykorzystanie wszystkich tych elementów
służy powstaniu mebla funkcjonalnego, ergonomicznego i bezpiecznego
niepozbawionego przy tym walorów dekoracyjnych czy reprezentacyjnych.

Autorska Pracownia Mebla Red Wall

Firmę Red Wall z Krakowa tworzą ludzie z ponad 10-letnim doświadczeniem w
projektowaniu wnętrz oraz mebli. Podczas wieloletniej praktyki mieliśmy okazję
stawić czoła wielu niestandardowym wymaganiom, tworzyć
niekonwencjonalne projekty oraz przezwyciężać rozmaite problemy natury
technicznej. Wspólna pasja i chęć wszechstronnego rozwoju zdecydowały o
podjęciu współpracy i stworzeniu Autorskiej Pracowni Mebla Red Wall.

Zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy i uczestniczenia w procesie
projektowania obiektu spełniającego wszelkie wyobrażenia i wymagania.
Jednocześnie bierzemy pełną odpowiedzialność za prace związane z
projektem – od pomiaru po nadzór techniczny – które wykonujemy osobiście.
Zachowując najwyższy standard usług, zapewniamy oryginalność projektów
autorskich oraz profesjonalizm w ich realizacji, priorytetowo traktując
zadowolenie klienta.