Polityka cookie

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług RedWall korzysta z informacji zapisywanych na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Redwall.